Af sikkerhedsmæssige årsager kan du ikke længere melde afbud via formularen på vores hjemmeside.

Hvis du vil melde afbud til idræt, skal sende en mail til Bent Frandsen på følgende e-mail adresse:

bent@ftc.dk

I mailen skal du angive dit navn, og den dato du ikke kan komme.

Husk følgende:

Afbud til vores torsdagsarrangementer skal være Bent i hænde senest mandag kl. 12.00.

Manglende fremmøde uden afbud udløser en bøde på kr. 200,-